•  Офіційний форум ВО "Свобода"  •  Початок  •  Зареєструватись  •  Пошук  •  Вхід
   
 розуміння соціалізму

Автор Повідомлення
КУН


Повідомлень: 271
Звідки: Одеса

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 18:04 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

розуміння соціалізму
Націонал-трудова ідея проголошує свою тотожність поняттю правого (національного) соціалізму, що є фундаментальною основою нашої ідеології. Тому важливим стає роз’яснення того, що ми вкладаємо в слово "соціалізм" і розуміння нами соціальної ідеї взагалі.

Саме слово "соціалізм" містить у собі корінну складову "соціал" - "соціальний" тобто громадський. Таким чином, під первинним неполітичним поняттям "соціалізму" нами розуміється прагнення людського індивідуума до об'єднання в єдине співтовариство собі подібних. Отже, соціалізм - це вольове рішення, зроблене на користь народної спільноти.

Прагнення до спільності бере свій початок із природних утворень: сім’ї і фамільного роду (племені), далі робочого місця (підприємства), рідного міста і регіону, народу, раси. В результаті ці ланки поєднуються в один єдиний ланцюг - народне, культурне і расове співтовариство.

Соціалізм також несе в собі усталене усвідомлення того, що одне ціле завжди буде більше суми всіх його окремих частин. Ідеологія "просвітництва" і пов’язане з нею роз'єднання суспільства, обожнювання індивідуума, сприяло підриву єдиної суспільної самосвідомості. В даний момент, заклик "знову навчиться думати і жити як єдине ціле", актуальний як ніколи раніше. Іншими словами, ми зобов'язані знову навчитися думати як єдина спільнота - народ. Народ - це єдиний біологічний організм, відзначений з позиції приналежності до визначеного расового виду, що має своє власне походження, свою кров, свою історію, культуру і мову. Прагнення до Народної Спільноти ставить біологічне розуміння в центр духовно-політичної боротьби нашого часу, одночасно вказуючи шлях до природному порядку.

Ідея народного суверенітету визріла в добу революції просвітництва. Поняття "народ" здобуває свою дійсну значимість не через демократичне затвердження рішення, прийнятого чисельною більшістю наявних у ньому громадян, а насамперед через усвідомлене і добровільне упорядкування усіх членів суспільства в єдиний, життєвий потік, що бере свій початок ще у древніх предків і поступово сягаючий ще не народжених, майбутніх поколінь представників народу. Вольове і доленосне рішення, виражене в прагненні до впорядкованого співтовариства, перетворює народ у націю. Нація стоїть на наступних життєвих позиціях: повага, знання і розуміння історичного минулого; гармонічний розвиток нинішньої генерації, гарантія забезпечення життєвих можливостей для майбутніх поколінь. Реалізація зазначених позицій можлива тільки в умовах:

1) Досягнення абсолютного суверенітету нації;
2) Здійснення ідей соціалізму, волі до Народної Спільноти, що охоплює всю націю.

Істинний соціалізм можливий винятково в рамках цілісної, титульної нації. Отже, шлях до природного порядку полягає в сукупності двох великих ідей: націоналізму (вольове рішення стати цілісною, монолітною нацією) і соціалізму (воля до Народної Спільноти). Сукупне використання вищевказаних ідей переслідує своєю метою: забезпечення гарантій виживання і подальшого розвитку спільноти нашого народу до якого ми доленосно належимо з моменту свого народження.

Роблячи спеціальний наголос на вищевказаному повторно відзначаємо, що в умовах правого соціалізму у кожного представника Народної Спільноти поступово вирощується воля, що спрямовує весь людський (духовний і фізичний) потенціал у єдиному напрямку: підвищення шансів для елементарного виживання, а також подальшого розвитку Народної Спільноти, до якої ми належимо. Усе це та біологічна основа, на якій соціалізм здобуває свій справжній зміст - спрямований на виживання і розвиток нації. Політично все це відбито в окремих пунктах програми правого соціалізму – Програми Української Націонал-Трудової Партії. Реалізація цих програмових пунктів є гарантією становлення повноцінного Народної Спільноти:

• Скасування нетрудових і легких прибутків;
• Ліквідація лихварства – кредитного (процентного) рабства;
• Націоналізація;
• Розподіл прибутків;
• Земельна реформа.

Скасування нетрудових і легких прибутків:


Становлення по-справжньому справедливого природного порядку вимагає скасування всіх прибутків, що виникли не в результаті трудової діяльності або професійних досягнень. При цьому не переслідується мета створення всезагальної соціальної зрівнялівки, навпроти: біологічна складова, яка демонструє той факт, що люди не є однаковими, докладно доводить нам, що примусове зрівнювання нерівних не може привести до соціальної справедливості. Заперечуючи будь-яку форму соціальної зрівнялівки, ми кажемо про те, що розмір матеріальної винагороди за працю в передусім залежить від продуктивності трудових показників і професійних досягнень, які демонструє працівник на своєму робочому місці, підібраному відповідно до внутрішніх задатків і здібностей цієї людини. Правило це справедливе і зрозуміле: чим вище значимість виконуваної роботи, чим вище рівень трудових показників і професійних досягнень, корисних для Народної Спільноти, тим вище й рівень оплати такої праці. Природне людське прагнення, що полягає у володінні приватною власністю, потреба в повазі своєї особистості, потреба у визнанні особистих досягнень і т.п. не повинні утискатись, навпроти ці природні людські прагнення повинні бути поставлені на службу економічного розвитку нашої Народної Спільноти. При цьому дуже важливо установити визначену "нижню " і "верхню" межі соціального статку. Різниця між нижньою і верхньою лінією соціального статку з одного боку повинна бути досить обмеженою, для того щоб соціальні верстви не перетворилися в класове суспільство. З іншого боку різниця між нижньою і верхньою межею соціального статку повинна бути досить істотною, для того щоб залишити і так поставити на службу суспільству стимул для трудових і професійних досягнень усіх членів Народної Спільноти, зайнятих у трудовому процесі. Одночасно, у Народній Спільноті виключаються і не визнаються всі види нетрудових і легких прибутків, що були отримані не в результаті особистої трудової діяльності чи за професійні досягнення.

Ліквідація лихварства (процентного рабства):


Найважливішим кроком на шляху до скасування нетрудових і легких доходів є заборона і ліквідація лихварства. Раз і назавжди має бути покінчено зі збоченою і нині загальноприйнятою економічною нормою, за правилами якої може працювати не тільки людина, а можуть "працювати" також і гроші. Це призвело до того, що люди, у яких достатньо коштів, замість того щоб працювати самостійно можуть змусити працювати на себе свої фінанси. Інакше кажучи, гроші будуть "заробляти" гроші. Реалізується ця перекручена економічна норма через усілякі кредити, процентні позики, лихварство всіх форм, спекуляції з товарами, біржові маніпуляції і т.д. Ліквідація процентного рабства робить необхідним здійснення нових перетворень економічної і грошової системи держави. При цьому не можна забувати, що всі ці зміни, а також сам перехід від ринкової до право-соціалістичної системи господарювання повинен бути поступовим і надзвичайно обережним. Причиною тому служить наявність тісних міждержавних контактів, а також міжнародних економічних зв'язків. Різкі зміни завдали б серйозної шкоди зовнішній безпеці, а також внутрішній економічній стабільності держави. Тому всі перетворення економічної і валютної систем повинні бути проведені в строгій послідовній і тимчасово гнучкій формі. Першим і абсолютно неминучим кроком на шляху до вищевказаних економічних перетворень є націоналізація (передача в державну власність) всіх банків (фінансових установ) і організацій зайнятих у системі страхування. Зрозуміло, що під фінансовою сферою і сферою страхування маються на увазі ті важелі, які безпосередньо впливають на стан національної валюти. Мотивується це тим, що винятково держава повинна нести відповідальність по всіх фінансових питаннях.

Націоналізація:


Процес побудови соціалістичної Народної Спільноти повинен відбуватись поетапно і послідовно з врахуванням зовнішньо і внутрішньополітичного становища у державі. В процесі здійснення націоналізації основним правилом до керівництва має служити принцип: націоналізації підлягає не те, що можливо, а тільки те, що необхідно націоналізувати!

Як це вже було згадано вище, у передовсім націоналізації підлягає вся грошово-фінансова економічна сфера (банківські і фінансові установи), а також вся сфера страхування. Зрозуміло, що також будуть націоналізовані великі індустріальні підприємства, які мають ключове значення для держави, трасти (монопольні об'єднання), а також підприємства, що об'єдналися в промислово-фінансові групи, акціонерні товариства. Анонімні зв'язки усередині держави і міждержавні, а також фінансові об’єднання між власниками вищевказаного капіталу являють собою безпосередню загрозу для національної незалежності, стабільності економіки і внутрішньодержавного порядку. Націоналізація не повинна стосуватися малих (чисельністю до 50 зайнятих працівників) і середніх (чисельністю від 50 до 1000 зайнятих працівників) підприємств, що знаходяться в приватній власності. Разом з тим, по засобах законодавчого регулювання необхідно закріпити правову норму, що діє згідно наступному принципу: якщо діяльність підприємства, що знаходиться в приватній власності завдає прямого або непрямого збитку громадському благополуччю в результаті того, що власник, з якихось причин нездатний плідно здійснювати керівництво своїм підприємством, право керівництва цим підприємством (право повного керування засобами виробництва) може бути передано спеціальному державному уповноваженому (комісару). При цьому право приватної власності, у т.ч. власність на засоби виробництва зберігається за власником цього майна.

Поряд з малими і середніми підприємствами, що знаходяться в приватній власності націоналізація не повинна поширюватися на ремісничі майстерні, а також сільські господарства. Більше того, зазначені економічні суб'єкти мають користуватися захистом і всебічною підтримкою Народної Спільноти.

Експропріація об'єктів, що підлягають націоналізації відбувається з урахуванням здійснення компенсаційних виплат відповідного розміру колишнім власникам. Компенсаційні виплати здійснюються за рахунок державного бюджету, зазначена процедура буде регулюватися на рівні законодавчої бази. Надалі, всі націоналізовані об'єкти за винятком об'єктів, що відносяться до грошово-фінансової економічної сфери, а також сфери страхування, будуть соціалізовані. Всі трудящі стануть членами спеціальних, професійних об’єднань (корпорацій), що будуть об'єднані в єдину громадську організацію - "Трудовий фронт", що замінить собою нинішні профспілки. "Трудовий фронт" стане власником 50% статутних фондів соціалізованих підприємств. Весь прибуток, отриманий "Трудовим фронтом" у результаті пайової участі в господарюючих суб'єктах буде спрямована на реалізацію суспільно-корисних програм і соціальних цілей. В залежності від рівня росту в області соціалізації народної економіки, можуть бути у відповідному розмірі знижені податкові ставки, аж до повної ліквідації всього інституту оподатковування. Що стосується власників другої половини (50%) статутних фондів соціалізованих підприємств, то ними стануть трудові колективи, зайняті в трудовому процесі (виробництві) на тому або іншому підприємстві. На чолі кожного соціалізованого підприємства будуть стояти господарські керівники - директори, призначувані представниками "Трудового фронту" і трудового колективу підприємства. Призначення керівників відбувається шляхом ухвалення обопільно-погодженого рішення.

Що стосується підприємств, які використовуються в суспільно-корисних цілях, а також підприємств побутового обслуговування, то вони не будуть виступати як об'єкти для соціалізації, так і залишаючись у державній власності.

Розподіл прибутків:


Працівники соціалізованих підприємств, будучи членами відповідних трудових колективів, беруть участь у процесі розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності господарюючого суб'єкта. Прибуток розподіляється пропорційно розмірам пайової участі в статутному фонді соціалізованого підприємства. Як вже було відзначено вище, трудовий колектив володіє 50% статутного фонду соціалізованого підприємства. Таким чином, процес розподілу прибутку, отриманого за результатами господарської діяльності, поширюється на кожного працівника, як члена трудового колективу. Отже, кожен окремо взятий працівник, одночасно є власником активів соціалізованого підприємства, а виходить, він особисто зацікавлений у продуктивності і якості виконуваної їм роботи, яка безпосередньо впливає на загальний результат виробничого процесу. Природна матеріальна зацікавленість будить відчуття персональної відповідальності, а також почуття особистої приналежності до свого підприємства. Використання вищевказаної формули - це залог продуктивного функціонування системи господарювання всієї держави, а разом з нею і матеріального добробуту всієї Народної Спільноти. Для того щоб уникнути концентрації капіталу в окремих руках, 50%-ая частка (пай) у статутному фонді, що належить трудовому колективові соціалізованого підприємства не може відчужуватися, тобто передаватися іншим особам у власність шляхом цивільно-правових угод. Що стосується підприємств, які знаходяться в приватній і/або державній власності, то для зайнятих там працівників, будуть створені відповідні врівноважуючі умови для стимулювання активної трудової діяльності й отримання гідної матеріальної винагороди. При кожнім підприємстві в незалежності від форми власності буде діяти Рада підприємства (Заводська рада), створена за принципом потрійного паритету:

• На підприємствах приватної форми власності Рада підприємства складається з: 1/3 - представники власника підприємства; 1/3 - представники від трудового колективу цього підприємства; 1/3 - представники "Трудового фронту".

• На соціалізованих підприємствах, а також на підприємствах державної форми власності Заводська рада складається з: 1/3 - представники від трудового колективу цього підприємства; 1/3 - представники "Трудового фронту", 1/3 - представники держави.

Члени Ради підприємства мають рівне право голосу, беруть участь у спільному прийнятті рішень щодо загальних напрямків і стратегії господарської діяльності підприємства в цілому, при цьому члени Ради несуть повну солідарну відповідальність.

Перетворення, контроль і координація загальнодержавного планування економікою здійснюється Радами підприємств і корпораціями (професійними об'єднаннями) "Трудового фронту".

Загальнодержавне планування економікою протікає за принципом: плануванню підлягає не те, що можливо, а тільки те, що необхідно планувати! Необхідно всіма силами уникати непотрібної регламентації економіки, при цьому дуже важливо вчасно припиняти її "дике", непомірно-хаотичне зростання, що загрожує здоров'ю і життю всієї нації.

Земельна реформа:


Земля - це головне багатство в руках титульної нації. Зважаючи на те, що кількість земельних угідь обмежена і підлегла територіальним кордонам держави, володіння земельними ділянками усіх видів призначення повинне бути строго регламентоване на загальнодержавному, правовому рівні. Будь-яка спекуляція землею, як одна з форм нетрудових доходів, підлягає повній забороні. Разом з тим, для становлення здорових відносин власності на земельні наділи, потрібне проведення загальної , що відповідає соціальним цілям земельної реформи. Система сільського господарювання, у тому числі правовідносини власності на земельні наділи буде регулюватися спеціальним законодавством, що виходить з наступних основних принципів: право власності на землю сільськогосподарського призначення породжує особисте і невід'ємне зобов'язання - працювати на цій землі. Ніхто не може мати у власності більше однієї земельної ділянки. При цьому розмір цієї земельної ділянки не може перевищувати норми, передбачені законом.

Утворення об'єктів нерухомості повинне протікати в межах вищевказаного принципу. Кожен трудящий, зайнятий у галузі сільського господарства, має право на власний земельний наділ. Кожен працівник, що проживає в місті, має право на власну житлову площу (квартиру).

У тому випадку, якщо житлове приміщення не належить користувачеві (наймачеві), як наймодавець виступає держава.

В умовах пізнішої і цілком соціалізованої Народної Спільноти, у випадку доцільності право приватної власності на землю, крім земель сільськогосподарського призначення, може бути замінено правом користування. Однак відзначимо, що в будь-якому випадку, держава залишається гарантом збереження прав приватної власності на землю сільськогосподарського призначення, яка належить людям, що працюють на цій землі, а також їхнім родинам.

Подолання ліберального капіталізму, побудова соціалістичного порядку - традиційні цілі національного робочого руху, повноправним наступником якого виступає правий соціалізм. Сам соціалістичний порядок базується на принципі: повноцінної реалізації права на труд й обов’язок трудитися. Зазначений принцип, можливо реалізувати винятково в рамках вільної і незалежної нації.

В цілому, соціалістична спільнота базується частково: на приватній, соціалізованій і націоналізованій економічній системі. Подібна система господарювання надає особливого значення праву керування засобами виробництва. Право керування засобами виробництва застосовується як найбільш діючий засіб для досягнення матеріальної сторони суспільного блага. Як вже було зазначено вище, необхідно всіма силами уникати прояву державного диригування - повної регламентації економіки держави. Замість використання твердої системи планування, держава залишає за собою право виробляти лише загальні і стратегічні напрямки націонал-трудової економіки.

"Попит" на товари споживання не має вирощуватися і пробуджуватися штучним чином, як це відбувається в умовах ліберального капіталізму, при якому, непомірне і дике зростання виробництва і споживання товарів вже поставило людство на межу глобальної екологічної катастрофи. Крім того, в умовах штучного пробудження товарного попиту, здорове народне співтовариство починає, просто деградувати, перетворюючись в юрбу божевільних споживачів. Щоб уникнути всіляких господарських перегинів, споживацький попит повинен прагнути до паритету з пропозицією і не більше того. Розвиток економічної сфери протікає послідовним образом, на базі суспільного, колективного розуму, що повною мірою відповідає життєвим законам, виходить із принципу зовнішніх і внутрішніх потреб і пріоритетів.

В умовах існування нездорової системи господарських відносин (ліберальний капіталізм, плановий комуністичний підхід і т.п.), першим спрямуванням убік оздоровлення і стабілізації суспільних відносин, повинне стати створення і поступовий розвиток суспільного розуму. Розвиток колективного розуму повинен відбуватися поступово, починаючи з малих і закінчуючи більш великими осередками народного організму. Таким чином, кожна здорова родина і родова спільнота, кожен повноцінний і продуктивно-працюючий трудовий колектив, кожна ефективно і правильно керована сільська громада, місто і регіон стають часткою, зародком майбутнього Нового порядку, черговою ступінню, що веде до соціально справедливої Народної Спільноти. Особливо це стосується право-соціалістичного націонал-трудового руху, тих політичних організацій, що вже сьогодні борються за реалізацію і становлення природного порядку. При цьому ми маємо на увазі робоче співтовариство, що стоїть на ідеалістичних і духовних основах націонал-трудового світогляду, ми також маємо на увазі бойове товариство революційних борців, політичних солдатів - творців майбутнього, природного порядку, що стоїть на принципах правого (національного) соціалізму. У рядах нашого руху (трудового і бойового товариства), ідеї правого соціалізму вже стають реальністю. Отже, використання ідеалістичних і духовних основ націонал-трудового руху, є єдино правильним шляхом, що веде до здорової спільноти, до національного соціалізму!
Борисфен


Повідомлень: 771
Звідки: Велика Україна

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 18:07 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

А джерело не потрібно наводити, чи як...

[Не треба. Адміністрація]

_________________
Станем, браття,в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому...
Кріт


Повідомлень: 632
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 20:58 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Адмін напиши своє ім'я.


Редаговано: Кріт (21 листопада 2007, 15:24)
Варуна-Мітра


Повідомлень: 211
Звідки: Печерські пагорби

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 21:15 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Є одна проблема і подолати її буде не просто. В Україні немає достатньої кількості трудової сили, яка б могла реалізувати таку програму. Трудові колективи, які я можу спостерігати по Києву зараз, дуже далекі від того, щоб стати зацікавленою силою, яка б співпрацювала з партією, що проголошує таку програму. Ну, наприклад, будівельники, що будують хмарочоси для новоприбулих кримінальних скоробагатьків. Хіба вони підуть на співпрацю? А фабрик і заводів в Києві вже немає. Декілька пост-військових заводів, точніше цехів у тих колишніх гігантах ще працюють, але то замкнуті підприємства, 99% акцій належать директору. Як працює Авіаційний завод не знаю, але то особливе підприємство. Всі швейні і взуттєві фабрики ліквідовані - скупили акції у трудових колективів (шляхом убивста дітей директорів, онуків, каліцтва директорів) "Україна", "Смірнова-Ласточкіна", "Рози Люксембург", "Киянка", 6-та взуттєва фабрика і т.д. (причетний Янукович, О.О. Омельченко, київські прокурори).Закривають вже і хлібні заводи, наприклад 1-й хлібний завод, що був історією Києва. Зараз на тих місцях будують хмарочоси - це все входить в політику сіоністів, спрямовану на знищення української столиці. Ще 2-3 роки і Києва не стане. Столицю треба буде переносити, можливо, найкращий варіант це - Переяслав.

Отже, підсумовуємо: дана програма не буде підтримана в Києві (відсутні трудові колективи).

Питання стосовно тези Ліквідація лихварства. Чи є де небуть в світі така країна, чи була в минулому? Як це реалізувати, є відповідні економісти? Дякую.
КУН


Повідомлень: 271
Звідки: Одеса

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 22:28 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

До Варуна-Мітра!!!
Мене здивовує орієнтація націоналістів на суто раціональні позиції,я звісно за те,щоб був здоровий глузд і об єктивний хід мислення..безумовно -це допомогає в справі "побудова УССД"..Але пробачте мене !!Хіба націоналізм не ірраціонален ,ідеалістичен та базується на волюнтаризмі?Так..А ви всі верзете фігню..якщо ви будете сидіти та робити один одному виклик ,хто більше напише,то я сумніваюсь,що ви є після цього націоналістами ,націоналіст-це дія,це той хто проявить волю та дію в ім я вищого :НАЦІЇ,і він(націоналіст) стоїть на позиціях ідеалістичного позитивізму...Якщо ми будемо сумніватись то нас чекає ніщо,як пустеля без плодів,якщо ти є трусом то ти не будеш мати сили,якщо ти туніяд то ти не будеш мати врожай,хіба не так?Я проти того,щоб було базікання-це інтелектуал-"націоналізм",я за здоровий прояв націоналізму...І ще одне може вистачить жити по принципу"людина людині-ворог"?Саме це я бачу у відносинах правих:КУН пре бочку з лайном на Свободу,Свобода на КУН-це вигідно тільки жидам ("розділяй та пануй").А Україна?Виходить у розбитого карита залишається,комуняки граблять під масками ліберастів ,олігархи розпродають промисловість транснаціоналім і тощо ,тощо,тощо...
Ця ідея(ліквідація лихварства) була реалізована в Німеччині,спам ятайте хочяб Федера,якщо ви взагалі знайомі з його творчістю...,але Україна- це не Німеччина!
Кріт


Повідомлень: 632
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 23:09 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Цитата:
Є одна проблема і подолати її буде не просто. В Україні немає достатньої кількості трудової сили, яка б могла реалізувати таку програму. Трудові колективи, які я можу спостерігати по Києву зараз, дуже далекі від того, щоб стати зацікавленою силою, яка б співпрацювала з партією, що проголошує таку програму. Ну, наприклад, будівельники, що будують хмарочоси для новоприбулих кримінальних скоробагатьків. Хіба вони підуть на співпрацю? А фабрик і заводів в Києві вже немає. Декілька пост-військових заводів, точніше цехів у тих колишніх гігантах ще працюють, але то замкнуті підприємства, 99% акцій належать директору. Як працює Авіаційний завод не знаю, але то особливе підприємство. Всі швейні і взуттєві фабрики ліквідовані - скупили акції у трудових колективів (шляхом убивста дітей директорів, онуків, каліцтва директорів) "Україна", "Смірнова-Ласточкіна", "Рози Люксембург", "Киянка", 6-та взуттєва фабрика і т.д. (причетний Янукович, О.О. Омельченко, київські прокурори).Закривають вже і хлібні заводи, наприклад 1-й хлібний завод, що був історією Києва. Зараз на тих місцях будують хмарочоси - це все входить в політику сіоністів, спрямовану на знищення української столиці. Ще 2-3 роки і Києва не стане. Столицю треба буде переносити, можливо, найкращий варіант це - Переяслав.


Чудак, читай уважно. Всі форми власності що суперечать соціалізму - будуть ліквідовані! Щодо того, хто підтримує, то націонал-соціалістів цікавить передусім підтримка трудящиїх, а не тих, хто їх визискує.

Цитата:
Питання стосовно тези Ліквідація лихварства. Чи є де небуть в світі така країна, чи була в минулому? Як це реалізувати, є відповідні економісти? Дякую.


Третій Рейх.
Варуна-Мітра


Повідомлень: 211
Звідки: Печерські пагорби

ПовідомленняНаписане: 20 листопада 2007, 23:31 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Пане КУНе, дякую за скору відповідь. Я гадаю лише, що така програма не може пройти в такій формі. Потрібні корективи під дану ситуацію - я виходжу з Києва. Минулого року був в Запоріжжі, так воно практично не змінилось від часів кінця СССР. А Київ просто не впізнати, навіть краще казати так: Києва вже немає. Зараз більше маємо малого і подекуди середнього бізнесу. От з таких фірмочок, з їхніми специфічними робочими колективами, ми (і Ви) тепер повинні мати справу. Це є стартовий майданчик до владного олімпу.

Але, що 100% ігнорують геть усі політичні силі включно з "Свобода", КУН, Укр. Крнцервативна партія та ін., так це те, що спиратися, принаймні в Києві, треба не на трудові колективи чи абстрактних виборців, а на повсталих киян, які захищають Київ від забудовників. А це значить, що зазанчені політичні сили повинні проводити спільні акції супроти забудов. Ось тоді Ви будете бачити, як само треба змінювати Програму підлаштовуючи під сучасні реалії.
Ось Вам, тай усім іншим читачам, одне конкретне посилання на те, що дійсно діється в Києві:

Кияни захищають рідне місто від забідовників:
http://forum.pravda.com.ua/read.php?2,3137316

Питання: Коли почнуться спільні виступи горожан і українських партійців? А поки-що, кияни самі по собі, а партії самі по собі (часом ходять в лобові атаки). А третя сторона, світові сіоністи, тим часом стрижуть купони, нищать Київ (у повній відповідності з Потоколами їхніх "мудреців" та Катехізису народів СССР) і вигрібають лопатами валюту з Києва.

Стосовно того, як було в Німеччині за Гітлера. Наскільки мені відомо, первинний капітал Гітлеру було надано сіоністами з США, колосальний капітал (перш за все сам Президент Рузвельт і Рокфеллер). Отже, потім Гітлер мав щось-таки вилатити тим американцями. Невже там все було домовлено без відсотків, якщо позичка йшла від самих-самих верхніх семіто-гебреїв США?
http://www.reformation.org/roosevelt-and-hitler.html

Я підготував статтю під назвою "Україна під прицілом"; зараз працюю над наступною - "Місія України". В малому часі покладу їх напевно в цей розділ. Запрошую до ознайомлення.
Кріт


Повідомлень: 632
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 21 листопада 2007, 02:22 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Цитата:
Стосовно того, як було в Німеччині за Гітлера. Наскільки мені відомо, первинний капітал Гітлеру було надано сіоністами з США, колосальний капітал (перш за все сам Президент Рузвельт і Рокфеллер). Отже, потім Гітлер мав щось-таки вилатити тим американцями. Невже там все було домовлено без відсотків, якщо позичка йшла від самих-самих верхніх семіто-гебреїв США?
http://www.reformation.org/roosevelt-and-hitler.html


Маячня. Що було насправді з економікою в Третьому Рейху читай тут:

http://www.forum.vosvoboda.info/viewtopic_3196_15.php
Варуна-Мітра


Повідомлень: 211
Звідки: Печерські пагорби

ПовідомленняНаписане: 21 листопада 2007, 10:51 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Пане Націонал-соціаліст, дякую за посилання. Прочитав. Ви все сприймаєте з з точки зору партійця самого Третьому Рейху. Але є й незалежні оцінки і аналіз так би мовити третьої незацікавленої сторони. А ця третя сторона вказує (документально) на тісні контакти нацистів з великим американським капіталом.

Я взагалі не зовсім розумію Вашого прагнення механічно перенести все з тогочасної Німеччини на сьогоденну Україну. Стартові умови принципово різні. Ментальність песерічного німця тих часів і сьогоднішнього українця - це, як то кажуть, небо і земля. Німці в ті часи самі собою вже були вкрай дисціпліновані (нордійці і динарці, за Донцовим), а українці ще й досі перебувають на найнижчій стадіїї (остійці за Донцовим).

Далі. Порозмовляйте з різними сьогоднішними німцями стосовно їхнього минулого. Вони всі присоромлені, оскільки вважають, що ідеї нацистів були тупиковими, навіть якщо б і не було війни. Ба більше, та ідеологія і система не могла існувати без війни в принципі. Виробляти, виробляти і виробляти - куди це все дівати? Розвиток особистості було пригнічено. Отака думка сьогоднішніх німців. Це я вам переказую коротко зміст моїх власних розмов з німцями в м. Фрайбург 1 рік тому.
КУН


Повідомлень: 271
Звідки: Одеса

ПовідомленняНаписане: 21 листопада 2007, 12:34 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Шановний Варуна-Мітра!!!
Дуже ціную людей,які є реалістами,але не матеріалістами...
Щодо трудових колективів ,звісно їх меньше ,ніж верств малого та середнього бізнеса,але це ж капіталізм!!!Я вам кажу про те,що правий соціалізм(не плутати з марксизмом)є ідеєю .яку можна реалізувати,а Ви про те,яке положення в країні ,це прекрано все я розумію...Але моя вам порада почитайте Готфріда Федера,він все поя"снює популярною мовою.

Я згоден з Вами,що є проблема з трудововою верствою населення,але коли ми прийдемо до влади(А МИ ЦЕ ОБОВ ЯЗКОВО ЗРОБЕМО),ми-це націоналісти,ми проголошемо ідеї націонал-соціаліму(не плутати з німецьким нацизмом)суто в еволюційному плані,тобто "не відразу і усе","а по трохи з часом".А тепер подумайте ,за цей час, ми можемо провести пропагандичну компанію про те,що "Батьківшині потрібен пролетаріат"?Безумовно так.А чи зможемо ми за цей час зробити більш кращі умови для робітників(зарплатня,медицина,умови життя,пільги,пенсія по вислозі років чи звичайна пенсія)?Безумовно так.А чи захоче піти справжній українець,вихований в дусі націоналізму(завдяки правій владі)в пролетарії "якщо цього вимагає добро справи"?Безумовно так.А будуть чи у націоналітичних сил гроші в бюджеті?Безумовно так,виходячи з того,що уся шайка ВР буде знищена,як опозиція(без методів комуни).Подумайте,самі депутат отримує 474 487 гривень(а їх у нас 450)+пільги+медецина безкоштовна+приватизація держмайна+спекуляція+корупція=пограбована Україна.Чи визьміть,хочя б Ющя він отримує що року 80 млн.долларів -І ЦЕ ТІЛЬКИ ОФІЦІЙНО!

Висновок:гроші в Україні є,а ось націоналістів ,які б діяли в ім"я титульної нації- ось таких не має!

Щодо Києва те,що Ви говорите,то це для мене не таємниця ,у нас в Одесі теж жид Гурвиць, грабує порт,хоче зрунувати ринок Промтоварів(який найрентабельніший на Півдні),а крім цього нам ще й пам"ятник Каті-шлюсі монтували...,все це є по всій Україні!Головне не хникати,"ВОЛЯ ПОНАД УСЕ"

Щодо свідомих киян то мій респект.
Варуна-Мітра


Повідомлень: 211
Звідки: Печерські пагорби

ПовідомленняНаписане: 21 листопада 2007, 14:31 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

КУН написав:
Висновок:гроші в Україні є,а ось націоналістів ,які б діяли в ім"я титульної нації- ось таких не має!
Дозвольте причепитися до цього вислову. Мабуть трохи таки є, це наявність цього форуму підтверджує (а одним з "плодіаторів" все нових і нових націоналістів є "плодіатор" форуму пан Чорний - напевно, сильний мужчина...)

Додаткові людські ресурси Ви негайно отримаєте, коли вийдете з прапорами до людей, що захищають сквери, дитсадки, земельні ділянки від забудовників. Раджу хоч раз спробувати - одразу відчуєте, як до вас люди потягнуться.

Одного разу я виступив на зборах громадян (в Києві) у зв'язку з бажанням двох семіто-гебреїв з Приват банка і бригади горе-архітекторів перебудувати докорінно весь мікрорайон (3-5 поверховий на 14-23 поверховий). Там лише я один там серед виступаючих говорив українською. Але так "вибухнув" до тих куплених архітекорів і так розтрощив тих інвесторів, що всі вони негайно забрали свої великі плакати і дременули із зали, а зала в свою чергу "вибухнула" оваціями! Так я не партієць, я завітав туди, оскільки просто прочитав оголошення про збори людей і інвесторів. Тобто, я там був випадковою людиною з вулиці, то не був навіть мій мікрорайон. Уявіть, якби я стояв під відповідним прапором правої партії! Всі ті люди були б негайно загітовані на користь партії, яка прийшла їх захистити.

Оце вам всім, добродії націоналісти, інформація для роздумів.
Леонід


Повідомлень: 1201
Звідки: kyiv

ПовідомленняНаписане: 21 листопада 2007, 18:17 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Для реалізації всього написаного потрібно мільйони неупереджених, незацікавлених, чесних, вірних адміністраторів. Де їх знайти в реальному суспільстві? Я упереджений, бо вважаю що українці кращі за росіян, жидів, татар; я зацікавлений, бо хочу, щоб моя сім`я жила краще; я можу іноді збрехати; я не вірю в "Утопію". Чи серед тих хто це прочитав багато не співвіднесли моє "я" до себе?

В нашій кліматичній зоні соціалізм то є шкода суспільству, шкода особистості, шкода нації. Шкодить суспільству, бо породжує величезну ниву для корупції, шкодить особистості, бо заважає повному її повному і шанованому самовираженню (чесно працююча людина має жити краще ніж непрацююча), шкодить нації, бо ця популіська теорія була створена не під національне підгрунтя і приваблює "інтернаціональні" сили жидомасонів. Всі соціальні гарантії потрібно покласти на державу, з кримінальною відповідальністю чиновників за їх невиконання. Для працездатної особи обов`язкова участь у соціальних програмах повинна обмежуватися сплаченими податками, розмір яких не повинен перевищувати загальні 15% від дходу. Додати сюди обмеження рентабельності юридичних осіб 10% при перевищенні - кримінатьна відповідальність керівників. Обмеження дивідентів по інвестиціях 6% річних. Окремо потрібно наголосити, що бюрократична машина соціалізму відбирає у особи право самостійного захисту від злочинних посяганнь і таке становище робить особу рабом. Чи потрібна нам нація рабів, керована корумпованими жидомасонами? Ось вам відповідь на питання, чи потрібен соціалізм.

_________________
НАВІЩО? ХТО? КОЛИ? ЧИМ?
Професор


Повідомлень: 1360
Звідки: Україна

ПовідомленняНаписане: 22 листопада 2007, 02:02 Переглянути профілі учасників     Відіслати листаMSN     Відповісти цитуючи     Догори

Пане КУН. От тут стільки понаписувано, що мені ліньки читати. Що вимагають трудовики від Націоналіста? Працювати?

_________________
Поховайте та вставайте
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
Кріт


Повідомлень: 632
Звідки: Київ

ПовідомленняНаписане: 22 листопада 2007, 03:47 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

2 Варуна-Мітра

Цитата:
Пане Націонал-соціаліст, дякую за посилання. Прочитав. Ви все сприймаєте з з точки зору партійця самого Третьому Рейху. Але є й незалежні оцінки і аналіз так би мовити третьої незацікавленої сторони. А ця третя сторона вказує (документально) на тісні контакти нацистів з великим американським капіталом.


Немає ніяких "незацікавлених сторін".

Цитата:
Я взагалі не зовсім розумію Вашого прагнення механічно перенести все з тогочасної Німеччини на сьогоденну Україну. Стартові умови принципово різні. Ментальність песерічного німця тих часів і сьогоднішнього українця - це, як то кажуть, небо і земля. Німці в ті часи самі собою вже були вкрай дисціпліновані (нордійці і динарці, за Донцовим), а українці ще й досі перебувають на найнижчій стадіїї (остійці за Донцовим).


Перші держави з'явились кілька тисяч років тому. Якщо ми визнаємо необхідність існування держави, то до чого тут ментальність людей кілкатисячолітньої давнини? Так само націонал-соціалізм не потребує дебільних ліберастичних баєк про "різні часи" і "різну ментальність", бо націонал-соціалізм правильний сам по собі.

Донцов про німців не пише. А про українців він пише, що остійці - це провідна демократична верства, яка спавляє негативний духовний вплив на народ.

Цитата:
Далі. Порозмовляйте з різними сьогоднішними німцями стосовно їхнього минулого. Вони всі присоромлені, оскільки вважають, що ідеї нацистів були тупиковими, навіть якщо б і не було війни. Ба більше, та ідеологія і система не могла існувати без війни в принципі. Виробляти, виробляти і виробляти - куди це все дівати? Розвиток особистості було пригнічено. Отака думка сьогоднішніх німців. Це я вам переказую коротко зміст моїх власних розмов з німцями в м. Фрайбург 1 рік тому.


Я розмовляв з різними німцями. Але до чого це? Це думка не німців, а нав'язана їм жидами брехня.
Варуна-Мітра


Повідомлень: 211
Звідки: Печерські пагорби

ПовідомленняНаписане: 22 листопада 2007, 11:50 Переглянути профілі учасників     Відіслати листа     Відповісти цитуючи     Догори

Націонал-соціаліст написав:
Перші держави з'явились кілька тисяч років тому. Якщо ми визнаємо необхідність існування держави, то до чого тут ментальність людей кілкатисячолітньої давнини? Так само націонал-соціалізм не потребує дебільних ліберастичних баєк про "різні часи" і "різну ментальність", бо націонал-соціалізм правильний сам по собі.
Шановний Націонал-соціалісте, вибачте, але оте що Ви написали вище, це типове мислення людини, яка ніяк не може закінчити школу через те, що її постійно залишають на один-два роки в кожному наступному класі.

А коли Ви нарешті вийдете в широкий світ, то не забудьте повивчати причини, якіі сприяли становленню світового лідерства жидів в сьогоденному світі. Ось тоді Ви, дасть бог, зрозумієте, "до чого тут ментальність людей кілкатисячолітньої давнини". Успіхів Вам і надхнення.

 
Нова тема Відповісти

 
ВО "Свобода"
Олег Тягнибок - голова партії
Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
http://www.tyahnybok.info

Виступає за:
захист прав українців
шану національних героїв та святинь
поширення української мови
тверду проукраїнську політикуВО "Свобода"
Українська права партія,
зареєстрована в 1995, однак
діяла з перших років
здобуття незалежності. Програма ВО "Свобода" є
Програма захисту українців

Основні напрямки програми:
визнання голодомору та
репресій геноцидом українців,
захист української мови,
визнання ОУН-УПА,
національна справедливістьЛічильники

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET